Milei göreve geldikten bir hafta sonra kilit pozisyonları belirliyor ve özgürlükçü çatlakları kontrol altına almaya çalışıyor

Göreve başlamasından bir hafta sonra Javier Milei ve küçük masası görevine devam ediyor. hararetli müzakereler Merkez Bankası, AFİP, Savunma veya Sağlık gibi bakanlık olmaya devam…